Definicja komplet
Co znaczy komplet? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa komplet. Możesz również dodać swoją deninicję słowa komplet

1

0   0

komplet


(1.1) pełny zestaw elementów, które stanowią całość | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''W skrzynce znajduje się komplet narzędzi.'' | (1.1) ''Ile kosztuje komplet podręczników [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

komplet


Pobrany z magazynu zestaw elementów przygotowany do przekazania do montażu.
Źródło logistyka.net.pl

3

0   0

komplet


komplet, komplecie, kompletach, kompletami, kompletem, kompletom, kompletowi, kompletów, kompletu, komplety
Źródło synonimiczny.pl

4

0   0

komplet


kompletny, cały
Źródło puszczyk.blog.deon.pl

5

0   0

komplet


(fr. complet z ³c. complere, completum ‘wype³niæ; dope³niæ’) 1. zestaw elementów lub pewna liczba przedmiotów stanowi±ca okre¶lon± ca³o¶æ, np. k. sztuæców. 2. liczba osób wymagana, aby przeprowadziæ dan± czynno¶æ lub wykonaæ jakie¶ zadanie; tak¿e maksymalna dopuszczona lub mo¿liwa do pomieszczenia liczba osób w danym mi [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Dodaj znaczenie słowa komplet
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< komplementarny kompletny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie