Definicja komenda
Co znaczy komenda? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa komenda. Możesz również dodać swoją deninicję słowa komenda

1

0   0

komenda


Polecenie wydane systemowi operacyjnemu przez użytkownika. Aby je wydać, należy znać język, w jakim porozumiewa się z użytkownikiem dany system operacyjny. Komendy wpisywane z klawiatury były [..]
Źródło dziury.eu

2

0   0

komenda


Polecenie wydane systemowi operacyjnemu przez użytkownika. Aby je wydać, należy znać język, w jakim porozumiewa się z użytkownikiem dany system operacyjny. Komendy wpisywane z klawiatury były powszechnie stosowane za czasów systemów operacyjnych wyposażonych w tekstowy interfejs użytkownika, takich jak np. MS-DOS. Obecnie w systemach GU [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl

3

0   0

komenda


komenda, komend, komendach, komendami, komendą, komendę, komendo, komendom, komendy, komendzie
Źródło synonimiczny.pl

4

0   0

komenda


(³c. commendare ‘zalecaæ co¶’) 1. wojsk. wojskowy rozkaz s³owny natychmiastowego wykonania lub zaprzestania czynno¶ci jednocze¶nie przez wszystkich ¿o³nierzy, którym komendê podaje dowódca. 2. dowództwo, urz±d, na którego czele stoi komendant; siedziba jednostek wojskowych, policyjnych i in. utrzymuj±cych porz±dek na danym teren [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa komenda
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< komediant komendacja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie