Definicja kamerling
Co znaczy kamerling? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa kamerling. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kamerling

1

1   0

kamerling


(1.1) w Kościele katolickim kardynał, który od śmierci papieża do czasu wybrania nowego zarządza Kościołem i państwem Watykan; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Po śmierci pa [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

kamerling


(w³. camerlengo) religiozn. tytu³ katol. kardyna³a kuralnego, zarz±dzaj±cego Ko¶cio³em w czasie wakansu papieskiego; tak¿e skarbnik kolegium kardyna³ów.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa kamerling
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kamerdyner kamerzysta >>