Definicja inwentarz
Co znaczy inwentarz? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa inwentarz. Możesz również dodać swoją deninicję słowa inwentarz

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inwentarz


księga inwentarzowa Inwentarz – polski film dokumentalny z 1975 roku
Źródło pl.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

inwentarz


Wykaz składników aktywów i pasywów na określony dzień. Zobacz także Pasywa
Źródło finanse.egospodarka.pl

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

inwentarz


Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacją, sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W pozostałych jedno [..]
Źródło mambiznes.pl

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

inwentarz


wykaz elementów wchodzących w skład aktywów i pasywów na określony dzień.
Źródło generaloutsource.pl

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

inwentarz


(p.³c. inventarium ‘spis’) 1. ekon. sk³adniki trwa³e maj±tku podmiotu gospodarczego; tak¿e spis tych sk³adników. 2. roln. zwierzêta wchodz±ce w sk³ad danego gospodarstwa rolnego.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

inwentarz


(1.1) trwałe zestawienie majątku oraz ich zestawienie, spis | (1.1) ''Gospodarstwo ma bardzo bogaty inwentarz.'' | inwentaryzacja , inwentaryzowanie | inwentaryzacja
Źródło pl.wiktionary.org

7

0 Thumbs up   3 Thumbs down

inwentarz


Pomoc informacyjna dla materiałów archiwalnych lub dokumentów z klasami lub seriami jako głównymi punktami dostępu, często z historią zespołu i szczegółami o różnych częściach zasobów. Źródło: PN-ISO [..]
Źródło sternik.bn.org.pl

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

inwentarz


wykaz składników aktywów i pasywów potwierdzony ich inwentaryzacją. Sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W pozostałych jednostkach rolę i [..]
Źródło rifp.pl

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

inwentarz


inwentarz, inwentarza, inwentarzach, inwentarzami, inwentarze, inwentarzem, inwentarzom, inwentarzowi, inwentarzów, inwentarzu, inwentarzy
Źródło synonimiczny.pl

<< inwentaryzacja inwersja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie