Definicja intryga
Co znaczy intryga? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa intryga. Możesz również dodać swoją deninicję słowa intryga

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

intryga


(1.1) chytre, podstępne działanie, zwykle przez wzajemne skłócenie jakichś osób, zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu | (1.2) w utworach fabularnych, zwykle w dramacie zbieg okoliczności lub umy [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

intryga


w utworze literackim zamierzone i skryte dzia³ania jednych postaci przeciw drugim. Jest elementem, który urozmaica utwór, prowadzi do zawik³ania fabu³y. Zabieg ten wprowadzany jest czêsto w celu uzysk [..]
Źródło wiking.edu.pl

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

intryga


intryga, intrydze, intryg, intrygach, intrygami, intrygą, intrygę, intrygi, intrygo, intrygom
Źródło synonimiczny.pl

4

2 Thumbs up   5 Thumbs down

intryga


(fr. intrigue z ³c. intricare ‘zak³opotaæ’) 1. podstêpne, zaplanowane i skomplikowane dzia³anie maj±ce na celu doprowadzenie do zamierzonego celu. 2. lit. w±tek prowadz±cy do zaskakuj±cego rozwi±zania [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< intruzja intubacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie