Definicja inspiracja
Co znaczy inspiracja? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa inspiracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa inspiracja

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inspiracja


Pismo ¦wiête nie jest wytworem wyobra¼ni ani te¿ czczego rozumowania. Jego tre¶æ zosta³a podana, podyktowana, przez Ducha ¦wiêtego ludziom, którzy mogli nawet nie rozumieæ wszystkiego, co pisali. Co p [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inspiracja


(p.³c. inspiratio od ³c. inspirare ‘wzbudziæ, natchn±æ’) 1. natchnienie, motywacja do czego¶. 2. wp³yw na czyje¶ dzia³anie, zw³. twórcze; inspirator (³c. inspirare ‘wzbudziæ, natchn±æ’) osoba daj±ca m [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inspiracja


inspiracja, inspiracjach, inspiracjami, inspiracją, inspiracje, inspirację, inspiracji, inspiracjo, inspiracjom, inspiracyj
Źródło synonimiczny.pl

<< inspektor instalacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie