Definicja indologia
Co znaczy indologia? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa indologia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa indologia

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indologia


indologia, indologiach, indologiami, indologią, indologie, indologię, indologii, indologij, indologio, indologiom
Źródło synonimiczny.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indologia


(gr. Indós ‘Ind; Indus’ + lógos ‘nauka’) nauka zajmuj±ca siê kultur±, jêzykami i literatur± Indii; filologia indyjska, indianistyka, hinduistyka.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indologia


Indologia, indianistyka – nauka zajmująca się badaniem języków, literatury, historii, sztuki, kultury i religii Indii. Specjalista w tej dziedzinie to indolog lub indianista. Pierwszym Europejczykiem [..]
Źródło pl.wikipedia.org
<< indolencja indos >>