Definicja indol
Co znaczy indol? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa indol. Możesz również dodać swoją deninicję słowa indol

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indol


benzopirol
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indol


(indygo + -ol ‘koñcówka charakterystyczna dla zwi±zków zawieraj±cych grupê -OH’) chem. benzopirol - zwi±zek aromatyczny z³o¿ony z pier¶cienia benzenowego i pirolowego - cykliczna imina wystêpuj±ca nat [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indol


Indol, 2,3-benzopirol – heterocykliczny związek chemiczny, zbudowany ze sprzężonych pierścieni benzenowego i pirolowego. Zarówno wyjściowy indol, jak i bardziej złożone związki zawierające grupę indol [..]
Źródło pl.wikipedia.org
<< indoktrynacja indolencja >>