Definicja impresjonizm
Co znaczy impresjonizm? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa impresjonizm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa impresjonizm

1

0   0

impresjonizm


w malarstwie kierunek rozwijaj±cy siê g³ównie we Francji w 2 po³owie XIX wieku. Programowo impresjoni¶ci podkre¶lali "wra¿enie" kolorystyczne, subiektywizm odbioru natury, spostrzeganie zamiast wiedzy. Impresjoni¶ci malowali w plenerze, czêsto te same tematy kompozycyjne o ró¿nych porach dnia i roku. Byli zafascynowani o [..]
Źródło malarstwoity.pl

2

0   0

impresjonizm


(fr. impressionisme) 1. szt., lit. kierunek w sztukach plast. i literaturze rozwijaj±cy siê od lat 70. XIX w. we Francji, którego celem by³o oddanie chwilowych subiektywnych doznañ artysty. 2 [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

impresjonizm


Impresjonizm (fr. impressionisme, łac. impressio „odbicie, wrażenie”) – kierunek w kulturze europejskiej, później także w amerykańskiej, zapoczątkowany przez paryskich malarzy i trwający [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0   0

impresjonizm


Impresjonizm – kierunek w kulturze europejskiej i amerykańskiej Impresjonizm – impresjonizm w sztuce Impresjonizm – impresjonizm w muzyce Impresjonizm – impresjonizm w literaturze
Źródło pl.wikipedia.org

5

0   0

impresjonizm


Impresjonizm w literaturze – inspirowany dokonaniami malarstwa impresjonistycznego, kierunek w literaturze, narodzony w drugiej połowie XIX wieku we Francji i rozpowszechniony do początku wieku XX [..]
Źródło pl.wikipedia.org

6

0   0

impresjonizm


Impresjonizm (fr. impressionisme, łac. impressio „odbicie, wrażenie”) – kierunek w kulturze europejskiej, później także w amerykańskiej, zapoczątkowany przez paryskich malarzy i trwający [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

0   0

impresjonizm


Impresjonizm (fr. impressionisme, łac. impressio „odbicie, wrażenie”) – kierunek w muzyce przełomu XIX i XX wieku, odnoszący się ściśle do poezji symbolistów i malarstwa impresjonistycz [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa impresjonizm
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< impresja impreza >>