Definicja idiom
Co znaczy idiom? Tutaj znajdziesz 11 definicję słowa idiom. Możesz również dodać swoją deninicję słowa idiom

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


(1.1) zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | (1.1) idiomat, idiomatyzm | idiomat , idioma [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


sta³y zwi±zek wyrazowy, który wystêpuje w danym jêzyku i nie da siê go dos³ownie przet³umaczyæ na jêzyk obcy. Charakterystyczny szczególnie dla jêzyka potocznego, w którym ma swoje ustalone znaczenie, [..]
Źródło wiking.edu.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


(1.1) idiom | (1.2) frazeologizm | (1.1) | (1.2) Phraseologismus | Idiomatik | idiomatisch, idiomatisiert
Źródło pl.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


idiom -et = idiom m
Źródło szwedzkionline.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


(idiom) Konwencja, umowa, element folkloru, pewna analogia z powszechn± sytuacj±, która pozwala na lepsze lub szybsze zrozumienie konstrukcji danego jêzyka programowania (systemu) lub jego u¿ycia. Np. [..]
Źródło ipipan.waw.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


(gr. idioma – właściwość) zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny dosłownie
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


idiom, idiomach, idiomami, idiomem, idiomie, idiomom, idiomowi, idiomów, idiomu, idiomy
Źródło synonimiczny.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiom


Idiom, idiomat, idiomatyzm (z łac. idioma „specyfika języka, osobliwości językowe”; od gr.: idiōma, dop. idiōmatos „specyficzna cecha; właściwość” od idiousthai „odpowiedni”; ídios „własny; prywatny; [..]
Źródło pl.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

idiom


- zob. ZWIˇZKI FRAZEOLOGICZNE.
Źródło edupedia.pl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

idiom


1. idiomat idiomatyzm czas (pojęcie nadrzędne) frazeologizm (pojęcie nadrzędne) wyrażenie frazeologiczne (pojęcie nadrzędne) związek frazeologiczny (książk.) (pojęcie nadrzędne) Przykład użycia: 1. ... krzyknął Kajaki.- Wróci, każdy wraca - chrypnął pan Staś.Ura, ura!Idiom my na wroga,Za swiatuju Rossiju,Za biełowo caria...- śpiewał... Źródła przyk [..]
Źródło synonimy.net.pl (offline)

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

idiom


(gr. idíoma ‘w³a¶ciwo¶æ’) jêzykozn. zwi±zek frazeologiczny charakterystyczny tylko dla danego jêzyka i dos³ownie nieprzek³adalny, np. smaliæ cholewy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< idiolekt idiomat >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie