Definicja idealizm
Co znaczy idealizm? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa idealizm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa idealizm

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

idealizm


1. «hołdowanie wzniosłym, lecz nierealnym ideałom»
Źródło sjp.pwn.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idealizm


(fr. idealisme) 1. postrzeganie świata, osób, zjawisk jako lepszych i piękniejszych niż są w rzeczywistości 2. filoz. pogląd przypisujący wyższość zjawiskom duchowym nad materialnymi
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idealizm


przeciwstawny materializmowi kierunek, w/g którego duch (idea, myśl, świadomość) jest pierwotny, zaś materia (byt, substancja, rzecz) wtórna. W ontologii idealizm wyraża się w tezie, że przyczyną wsze [..]
Źródło filozofia.wyklady.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idealizm


idealizm, idealizmach, idealizmami, idealizmem, idealizmie, idealizmom, idealizmowi, idealizmów, idealizmu, idealizmy
Źródło synonimiczny.pl

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idealizm


Idealizm - pogląd, wedle którego świat dostępny ludzkim zmysłom nie jest całością rzeczywistości. Prócz tego wymiaru poznawczego istnieją bowiem byty niematerialne, które są wieczne i niezmienne. Są o [..]
Źródło pl.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idealizm


Idealizm (poznawczy) – każdy system filozoficzny, który głosi całkowitą niemożność bezpośredniego poznania rzeczywistości i twierdzący, że jedyne, co jest nam bezpośrednio dane, to nasze własne myśli [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

idealizm


(p.³c. idealis ‘idealny’ z ³c. idea, z gr. idéa ‘natura rzeczy, idea’) 1. zjawisko przedstawiania sobie i innym ¶wiata lepszego ni¿ jest w rzeczywisto¶ci; wyznawanie wznios³ych, lecz nierealnych idea³ [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< idealizacja idealny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie