Definicja handel
Co znaczy handel? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa handel. Możesz również dodać swoją deninicję słowa handel

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


(1.1) proces gospodarczy polegający na sprzedaży i kupnie; wymiana dóbr materialnych; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Nielegalny handel kwitnie w najlepsze.'' | (1.1) handel zagrani [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


(1.1) handel | (1.1) | handeln
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku. Do podstawowych funkcji handlu zalicza się: uzgadnianie struktury rodzajowej towarów, kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności m [..]
Źródło ozkultura.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


 swobodny obrót miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiaj±cego Wspólnotê Europejsk± Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierz±t ora [..]
Źródło serwisprawa.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


handel -n 0 handel m
Źródło szwedzkionline.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


e-handel, e-handlach, e-handlami, e-handle, e-handlem, e-handli, e-handlom, e-handlowi, e-handlów, e-handlu
Źródło synonimiczny.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


1. kupiectwo wymiana handlowa detal (pot.) (pojęcie podrzędne) handel detaliczny (pojęcie podrzędne) sprzedaż detaliczna (pojęcie podrzędne) kupno (pojęcie podrzędne) nabycie (pojęcie podrzędne) zakup (pojęcie podrzędne) barter (specjalist.) (pojęcie podrzędne) handel wymienny (pojęcie podrzędne) handel zamienny (pojęcie podrzędne) wymiana (pojęcie [..]
Źródło synonimy.net.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


dzia³alnoœæ gospodarcza polegaj¹ca na obrocie towarowym poprzez dokonywanie kupna i sprzeda¿y towarów.
Źródło empi2.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


Proces polegający na wymianie określonych dóbr i usług oferowanych przez jedną stronę wymiany za dobra oferowane przez drugą stronę (najczęściej w formie pieniężnej). Obecnie handel przybiera różne fo [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


MT4 dla przeglądarek
Źródło global.bdswiss.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


obrót towarami lub usługami hurtownia
Źródło apincome.com.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


(niem. Handel) ekon. bezpo¶rednia lub prowadzona przez po¶redników wymiana towarów w postaci dóbr lub us³ug, zachodz±ca miêdzy dostawc± a odbiorc±; akt kupna-sprzeda¿y.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


Handel (oryg. Trade) – niemiecko-amerykański dramat filmowy z 2007, wyreżyserowany przez Marco Kreuzpaintnera i wyprodukowany przez Rolanda Emmericha i Rosilyn Heller. Premiera filmu odbyła się 23 sty [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

handel


Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredn [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< han handicap >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie