Definicja generalny
Co znaczy generalny? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa generalny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa generalny

1

0   0

generalny


generalny, generalna, generalną, generalne, generalnego, generalnej, generalnemu, generalni, generalnie, generalnych, generalnym, generalnymi, niegeneralna, niegeneralną, niegeneralne, niegeneralneg [..]
Źródło synonimiczny.pl

2

0   0

generalny


(³c. generalis ‘ogólny’) 1. g³ówny, podstawowy, obejmuj±cy ca³o¶æ; uogólniony, stanowi±cy normê dla ogó³u. 2. ekon., adm. dyrektor g. - dyrektor naczelny, stoj±cy na czele ca³ej firmy. 3. teatr., muz. próba g. - ostatnia próba przed przedstawieniem. 4. wojsk. sztab g. - naczelny sztab wojsk.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa generalny
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< generalizacja generator >>