Definicja generacja
Co znaczy generacja? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa generacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa generacja

1

0   0

generacja


(Pokolenie) "W socjologii przyjmuje się na ogół, że pokolenie to zbiorowość jednostek wyodrębniona ze względu na specyficzny typ więzi społecznych łączących ludzi w tym samym mniej więcej wieku, tzn. mających za sobą podobne doświadczenia życiowe. Przynależność do pokolenia kształtuje się na gruncie przeżycia pokoleniow [..]
Źródło ozkultura.pl

2

0   0

generacja


Pokolenie (generacja - łac. generatio - rodzenie, tworzenie) – w naukach społecznych i biologicznych termin posiadający kilka konotacji związanych z urodzeniem. W biologii pokolenie to wszyscy potomkowie pary rodzicielskiej lub większej grupy osobników, którzy w jednakowym stopniu wywodzą się od nich. W genetyce pokolenie rodzicielskie o [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

generacja


System nazywania komputerów i procesorów, który odzwierciedla ich postęp technologiczny. Im nowsza (wyższy numer) generacja, tym lepszych możliwości należy się po takich produktach spodziewa [..]
Źródło dziury.eu

4

0   0

generacja


System nazywania komputerów i procesorów, który odzwierciedla ich postęp technologiczny. Im nowsza (wyższy numer) generacja, tym lepszych możliwości należy się po takich produktach spodziewać. Obecnie korzystamy z komputerów czwartej generacji i procesorów piątej (np. Pentium), szóstej (np. K6-III), siódmej (np. Athlon XP) i ósmej g [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl

5

0   0

generacja


e-generacja, e-generacjach, e-generacjami, e-generacją, e-generacje, e-generację, e-generacji, e-generacjo, e-generacjom, e-generacyj
Źródło synonimiczny.pl

6

0   0

generacja


(³c. generatio ‘rodzenie’) spo³. ogó³ ludzi w zbli¿onym wieku, ¿yj±cych w tym samym okresie; pokolenie; generacyjny odnosz±cy siê do generacji, pokoleniowy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Dodaj znaczenie słowa generacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< genealogia generalizacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie