Definicja fuga
Co znaczy fuga? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa fuga. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fuga

1

0   0

fuga


Barwne, ozdobne wykończenie połączeń elementów (np. cegieł, kamieni) w murach nietynkowanych lub na ścianach i posadzkach wykończonych elementami okładzinowymi (np. glazurą, terakotą). Szczelinę...
Źródło muratordom.pl

2

0   0

fuga


Fuga, fuga dysocjacyjna to dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, w którym występują ucieczkowe działanie impulsywne. Rzadko występuje w postaci tzw. zamroczenia jasnego, kiedy człowiek wykonuje różne czynności, wędruje, nawiązuje kontakty niezgodne z dotychczasową formą postępowania. Stan ten cechuje się zanikiem pamięci. Fuga występuje często u osób [..]
Źródło psychologia.apl.pl

3

0   0

fuga


ż - 1. rowek wzdłuż krawędzi deski lub płyty kamiennej, w który wchodzi wypukłość dopasowanej do niej innej deski lub płyty. 2. szczelina między cegłami, pustakami, wypełniona całkowicie spoiną. [..]
Źródło zwiazekkurpiow.pl

4

0   0

fuga


Fuga - gwałtowna ucieczka, bieg bez celu, wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu (padaczka, nerwica histe [..]
Źródło biomedical.pl

5

0   0

fuga


Fuga - gwałtowna ucieczka, bieg bez celu, wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu (padaczka, nerwica histe [..]
Źródło e-zdrowie.info

6

0   0

fuga


rodzaj nieprawid³owej reakcji psychicznej, polegaj±cej na ucieczce z aktualnej sytuacji ¿yciowej, miejsca pobytu, z jednoczesn± niepamiêci± dotychczasowych wydarzeñ oraz w³asnej to¿samo¶ci. Wystêpuje u osób predysponowanych jako reakcja na przykre bod¼ce psychiczne.
Źródło alveo-akuna.pl

7

0   0

fuga


fuga, fudze, fug, fugach, fugami, fugą, fugę, fugi, fugo, fugom
Źródło synonimiczny.pl

8

0   0

fuga


Amfetamina. - Masz coś fugi? - A jak zafugujemy obie dziury.
Źródło miejski.pl

9

0   0

fuga


&nbsp => spoiwa; &nbsp => wpust. fundament,
Źródło zabytki.pl

10

0   0

fuga


spoina w murze pomiêdzy ceg³ami w w±tku murarskim, spoina miêdzy p³ytkami ceramicznymi u³o¿onymi na ¶cianie lub pod³odze. Równie¿ szczelina dylatacyjna, czyli szczelina celowo utworzona w budynku lub [..]
Źródło projekty.domow.pl

11

0   0

fuga


1. (w³. ‘ucieczka’ z ³c.) muz. wielog³osowa forma muzyczna oparta konstrukcyjnie na modyfikowanym temacie, który jest powtórzony na zasadzie imitacji w drugim g³osie w tonacji dominanty, czêsto zakoñc [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

12

0   0

fuga


Fuga (budownictwo) (niem.) spoina w murze pomiędzy cegłami w wątku murarskim spoina między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze szczelina dylatacyjna, czyli szczelina celowo utworz [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

fuga


Fuga (łac. fuga ucieczka, fugare gonić) – jedna z najbardziej kunsztownych struktur muzycznych, oparta na ścisłej polifonii i imitacji. Wymaga wielu głosów (zwykle od 2 do 6) oraz kilka tematów (zwykl [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0   1

fuga


(1.1) rodzaj formy muzycznej; | (1.2) spoina w murze pomiędzy cegłami lub między płytkami ceramicznymi ułożonymi na ścianie lub podłodze | (1.1-2) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | fugować [..]
Źródło pl.wiktionary.org

Dodaj znaczenie słowa fuga
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< fucha fugas >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie