Definicja formularz
Co znaczy formularz? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa formularz. Możesz również dodać swoją deninicję słowa formularz

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


Służy do uzyskiwania informacji od osób przeglądających stronę WWW. Pozwalaja na wysyłanie poczty, zbieranie opinii na temat strony lub produktu, rejestrację użytkowników itp. Może zawierać praktyczni [..]
Źródło wizja.net

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


(1.1) blankiet jakiegoś dokumentu do wypełnienia | (1.2) fragment strony WWW przeznaczony do wypełniania przez użytkownika danymi lub tekstem | (1.1-2) {{odmiana-rzeczownik-polsk [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz

Źródło sagalara.com.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


(form) Okre¶lenie ¶rodka wizualnego pojawiaj±cego siê w graficznym interfejsie u¿ytkownika, s³u¿±cego do wprowadzania i wyprowadzania danych. Formularz sk³ada siê z t³a (tj. informacji sta³ej), wid¿et [..]
Źródło ipipan.waw.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


W publikowaniu w sieci Web strona sieci Web lub jej czê¶æ, która jest wype³niana przez u¿ytkownika i odsy³ana do serwera w celu przetworzenia.
Źródło komputery-sosnowiec.neostrada.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


1. Ogólnie dokument z opisami pól i miejscami na ich wypełnienie. 2. W programie do tworzenia baz danych okno, którego wygląd może zaprojektować sam użytkownik, służące do uproszczenia i przyspieszenia procesu wprowadzania danych do bazy danych. 3. W internecie zbiór kilkunastu pól zamieszczonych na stronie WWW, które trzeba wypełnić, np. w celu za [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


formularz, formularza, formularzach, formularzami, formularze, formularzem, formularzom, formularzowi, formularzów, formularzu, formularzy
Źródło synonimiczny.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


Dokument internetowy przeznaczony do podawania informacji przez wype³nienie rubryk i zaznaczenie wybranych przez autora formularza opcji. Dziêki uporz±dkowanej strukturze, dane zebrane za pomoc± formu [..]
Źródło ummon.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


Okno systemu zawierające pola edytowalne i przycisk służący do wysyłania formularza. Formularze służą głównie do składania dyspozycji, ale także do wysyłania wniosków, zapisów, itd.
Źródło e.bdm.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


sformatowany dokument zawieraj±cy puste pola, które nale¿y wype³niæ  tekstem. Formularz elektroniczny mo¿e  ju¿ zawieraæ  wpisany tekst lub nale¿y wybraæ go z rozwijanej listy . Po z³o¿eniu formularza [..]
Źródło bibliotekasp1szprotawa.ehost.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


«dokument elektroniczny zawierający rubryki do wypełnienia»; często spotykane wyrażenia =
Źródło sote.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


(³c. formula ‘regu³a, przepis’) adm. druk urzêdowy z miejscami wolnymi, w które wpisuje siê wymagane i w³a¶ciwe dla danego typu pisma informacje.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

formularz


Formularz – wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia. Aby dokument mógł być dowodem, musi spełniać określone wymagania formalne i merytoryczne. Wymagania te winny być wyszczególnione w instrukcji. Ta [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

formularz


(kwestionariusz) - druk urzêdowy z miejscami wolnymi, w które wpisuje siê odpowiednie dane.
Źródło empi2.pl

<< formierz fornal >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie