Definicja folklor
Co znaczy folklor? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa folklor. Możesz również dodać swoją deninicję słowa folklor

1

6   2

folklor


Termin wywodzący się z angielskiego folk-lore, dosłownie „wiedza ludu”, oznacza w ogólności wieloskładnikowe niematerialne dziedzictwo kultury przekazywane z pokolenia na pokolenie drogą bezpośrednieg [..]
Źródło tance.edu.pl

2

5   3

folklor


(ang. folklore ‘wiedza ludu’ od folk ‘lud’ + lore ‘wiedza’) spo³. ogólnie pojêta kultura ludowa obejmuj±ca architekturê, wierzenia, podania, legendy, obrzêdy, twórczo¶æ artystyczn±, a przede wszystkim [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

1   1

folklor


Folklor (ang. folk-lore „wiedza ludu”) – symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej, mająca charakter wieloskładnikowy, niejednolity i synkretyczny.
Źródło pl.wikipedia.org

4

3   4

folklor


Zespół zachowań i tekstów, mających formę przede wszystkim ustną, a także muzyczną, słowno-muzyczną (np. piosenka) i choreograficzną, specyficznych dla określonej grupy społecznej (np. chłopskiej, szlacheckiej, robotniczej), związanej wspólną tradycją. Pojęcie folkloru nie odnosi się wyłącznie do tego, co ludowe, wiejskie, ale także np. do środowis [..]
Źródło ozkultura.pl

5

3   4

folklor


Wg Haliny Mielickiej: "Nie tylko chodzi tu środowisko wiejskie i kulturę ludową, gdyż pojęcie folkloru można współcześnie określić najogólniej jako odrębną i samodzielną część kultury symbolicznej, powszechnie, prawie bezrefleksyjnie właściwą konkretnym środowiskom (wiejskim, miejskim, zawodowym, towarzyskim itp.), mniejszym lub większym grupo [..]
Źródło ozkultura.pl

6

2   4

folklor


(1.1) ogół ludowej twórczości artystycznej, jak baśnie, pieśni, obrzędy | (1.1) | (1.1) ludowość | folk, folklorystyka, folklorysta, folkloryzm | folkowy | (1.1) folklor | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

Dodaj znaczenie słowa folklor
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< folk folksdojcz >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie