Definicja fluoroangiografia
Co znaczy fluoroangiografia? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa fluoroangiografia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fluoroangiografia

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluoroangiografia


(1.1) fluoroangiografia | (1.1) fluoroangiografia; fluoroangiografie | (1.1) | (1.1) angiofluorografia | fluoroangiografico
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluoroangiografia


(fluorosceina - fluorescencja + gr. angeíon ‘naczynie’ + gr. gráphein ‘pisaæ’) med. metoda badania naczyñ siatkówki, naczyniówki oraz têczówki oka, polegaj±ca na wykonywaniu zdjêæ dna oka po do¿ylnym [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl
<< fluorescencja fluorowanie >>