Definicja fluoresceina
Co znaczy fluoresceina? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa fluoresceina. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fluoresceina

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluoresceina


do badania po??cze? cieków wodnych (np. w speleologii)
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluoresceina


syntetyczny barwnik wykazuj±cy siln± zielon± fluorescencjê nawet w znacznym rozcieñczeniu. U¿ywana do ³±czenia z ró¿nymi substancjami (np. przeciwcia³ami) w celu nadania im w³a¶ciwo¶ci fluorescencyjnych.
Źródło alveo-akuna.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluoresceina


(fluorescencja - n.³c. fluor ‘fluoryt’) chem. barwnik ftaleinowy powsta³y przez ogrzewanie bezwodnika ftalowego z rezorcyn±, czerwona substancja krystaliczna zabarwiaj±ca roztwory zasadowe na kolor cz [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< fluorek fluorescencja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie