Definicja fizjopatologia
Co znaczy fizjopatologia? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa fizjopatologia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fizjopatologia

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjopatologia


fizjopatologia, fizjopatologiach, fizjopatologiami, fizjopatologią, fizjopatologie, fizjopatologię, fizjopatologii, fizjopatologij, fizjopatologio, fizjopatologiom
Źródło synonimiczny.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fizjopatologia


(fizjo- + patologia - gr. páthos ‘cierpienie’ + lógos ‘nauka’) med. dzia³ patologii zajmuj±cy siê badaniem zmian w funkcjonowaniu komórek, tkanek i narz±dów organizmu wywo³anych przez czynniki zewnêtr [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl
<< fizjonomia fizjoterapia >>