Definicja fantasmagoria
Co znaczy fantasmagoria? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa fantasmagoria. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fantasmagoria

1

1   0

fantasmagoria


Fantasmagoria – urojenie, złudzenie, iluzja, fantastyczność (np. fantastyczne obrazy, wizje); czasem też wymieszanie jawy i snu czy też rzeczywistego świata z fantastycznym (co może skutkować interesu [..]
Źródło pl.wikipedia.org

2

1   1

fantasmagoria


fantasmagoria, fantasmagoriach, fantasmagoriami, fantasmagorią, fantasmagorie, fantasmagorię, fantasmagorii, fantasmagorio, fantasmagoriom, fantasmagoryj
Źródło synonimiczny.pl

3

0   0

fantasmagoria


(gr. phántasma ‘wizja, sen’ + agoreúein ‘mówiæ’) lit. przywidzenie, z³udzenie optyczne.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0   0

fantasmagoria


Fantasmagoria (z gr. phantasma „duch” i agora „miejsce zebrań”) – XVIII-wieczny typ spektaklu, odmiana latarni magicznej, prezentująca publiczności obrazy duchów, zmarłych (np. polityków, pisarzy lub [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa fantasmagoria
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< fant fantasta >>