Definicja fakultet
Co znaczy fakultet? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa fakultet. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fakultet

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

fakultet


1. fakultet (pot.) zajęcia fakultatywne zajęcia nadobowiązkowe 2.wydział Przykład użycia: 1. ... w Nowym Sączu. Po wstąpieniu do zakonu Księży Jezuitów, na Fakultecie Filozoficznym Księży Jezuitów w Krakowie ukończył studia filozoficzne, uzyskując stopień... Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego
Źródło synonimy.net.pl

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

fakultet


(1.1) fakultet, wydział | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

fakultet


(łac. facultus – możliwość) wydział uniwersytetu lub innej uczelni wyższej
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

fakultet


fakultet, fakultecie, fakultetach, fakultetami, fakultetem, fakultetom, fakultetowi, fakultetów, fakultetu, fakultety
Źródło synonimiczny.pl

5

3 Thumbs up   1 Thumbs down

fakultet


(³c. facultas, -atis ‘mo¿liwo¶æ, pozwolenie’) nauk. wydzia³ uczelni wy¿szej.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< fakultatywny fala >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie