Definicja fakultatywny
Co znaczy fakultatywny? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa fakultatywny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa fakultatywny

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

fakultatywny


(łac. facultativus – podlegający wyborowi) dodatkowy, nieobowiązkowy
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fakultatywny


fakultatywny, fakultatywna, fakultatywną, fakultatywne, fakultatywnego, fakultatywnej, fakultatywnemu, fakultatywni, fakultatywnie, fakultatywnych, fakultatywnym, fakultatywnymi, niefakultatywna, nief [..]
Źródło synonimiczny.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fakultatywny


1. dowolny opcjonalny pozostawiony do wyboru 2. nadobowiązkowy nieobowiązkowy nieobowiązujący opcjonalny Przykład użycia: 1. ... przewodów uzbrojenia technicznego,- pomierzone linie przebiegu przewodów uzbrojenia terenu.Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb urzędów, instytucji... Źródła przykładów: własne, SJ [..]
Źródło synonimy.net.pl

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

fakultatywny


(fr. facultatif) 1. nauk. dowolny, nieobowi±zkowy, pozostawiony do wyboru. 2. zajêcia f. zajêcia na studiach wy¿szych wybrane przez studenta z wielu innych mo¿liwych, nieobowi±zkowe.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< faktysa fakultet >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie