Definicja dymienica
Co znaczy dymienica? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa dymienica. Możesz również dodać swoją deninicję słowa dymienica

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dymienica


dym’iyńica| rz. ż. ‘rodzaj choroby’
Źródło draganowa.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dymienica


zapalne, obrzmia³e i bolesne, czêsto zropia³e wêz³y ch³onne lub ich skupienia w przebiegu ró¿nych chorób; najbardziej charakterystyczne dla d¿umy.
Źródło alveo-akuna.pl
<< dyle klempa >>