Definicja bajronizm
Co znaczy bajronizm? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa bajronizm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa bajronizm

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bajronizm


(od G.G. Byron – nazwisko poety angielskiego) 1. tendencje literackie oraz ideowe, wypływające z poezji i wzoru osobowego Byrona 2. postawa wzorowana na bohaterach Byrona, charakteryzująca się indywid [..]
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bajronizm


(naz. G. Byron, poeta ang., 1788-1824) 1. lit., polit. romantyczny pr±d lit.-spo³. wyra¿aj±cy siê buntem przeciwko istniej±cym stosunkom spo³ecznym i politycznym. 2. lit. nadawanie postaciom literacki [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bajronizm


1. «tendencje literackie ukształtowane pod wpływem twórczości i biografii Byrona»
Źródło sjp.pwn.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bajronizm


Bajronizm – termin użyty po raz pierwszy przez XIX-wieczną krytykę literacką na określenie kilku charakterystycznych cech wczesnej twórczości angielskiego poety, George'a Gordona Byrona. Pojęcie to o [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< bajaderka bajt >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie