Definicja autonomia
Co znaczy autonomia? Tutaj znajdziesz 11 definicję słowa autonomia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa autonomia

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


(1.1) częściowa niezależność; | (1.2) swoboda działania | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Władze obszaru, który posiada autonomię, mogą często tworzyć własne ustawodawstwo.'' | (1.2 [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


[gr.], niezależność, ustanawianie norm dla siebie samego, przeciwieństwo heteronomii. Normy autonomiczne - normy ustanowione przez tych, których mają obowiązywać. W prawie państwowym - określona przez organy centralne samodzielność części terytorium państwa, głównie w dziedzinie prawodawstwa. W prawie międzynarodowym państwem autonomicznym nazywa s [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


(gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


autonomia, autonomiach, autonomiami, autonomią, autonomie, autonomię, autonomii, autonomij, autonomio, autonomiom
Źródło synonimiczny.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


niezależność, samodzielność
Źródło gwo.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


(f) autonomia autonomicy
Źródło steen.free.fr

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


(gr. autonomía) 1. samostanowienie, niezale¿no¶æ. 2. praw., polit. okre¶lona przez najwy¿sz± w³adzê w pañstwie (np. parlament) samodzielno¶æ pewnego obszaru kraju, w dziedzinie prawa, handlu itp. 3. p [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


1. «prawo jakiejś zbiorowości do samodzielnego rozstrzygania swoich spraw wewnętrznych»
Źródło sjp.pwn.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


Autonomia (z greckiego) – zgodnie ze swym źródłosłowem oznacza tworzyć dla siebie własne prawo (natomiast termin teonomia znaczy przyjąć prawo nadane przez Boga). Określenie autonomia znane było już s [..]
Źródło pl.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía – możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodark [..]
Źródło pl.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autonomia


Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía – możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodark [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< automorfizm autooksydacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie