Definicja autobiografia
Co znaczy autobiografia? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa autobiografia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa autobiografia

1

3   0

autobiografia


«opis własnego życia, niekiedy ujęty w formę fabularną» • autobiograficzny • autobiograficznie • autobiograficzność • autobiograf • autobiografka
Źródło sjp.pwn.pl

2

1   1

autobiografia


Autobiografia – gatunek literacki (rodzaj biografii), w którym autor opisuje swoje życie. więcej Stan na 22.12.2013 r. Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii Źródło definicji(elektroniczne): AUTOBIOGRAFIA Podobne terminy (linki wewnętrzne): BIOGRAFIA Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: AUTOBIOGRA [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

autobiografia


Autobiografia – notatka autobiograficzna Biernata z Lublina z początku XVI wieku. Autograf po łacinie został zapisany częściowo na odwrocie prawdopodobnie karty tytułowej, a częściowo na ost [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0   0

autobiografia


Autobiografia (gr. autós „sam” + bíos „życie” + gráphō „piszę”) – utwór piśmienniczy, którego tematem jest własne życie autora, jego koleje losów i czyny, zdarzenia, których [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

0   1

autobiografia


1) Wg Wilhelma Diltheya (1913): "Ujęcie i interpretacja własnego życia przechodzi długi ciąg stadiów. Najdoskonalszą eksplikacją jest autobiografia. W niej jednostka ujmuje przebieg własnego życia, uświadamiając sobie jego uwikłanie w ludzkie podłoże i związki historyczne. Może to w końcu rozszerzyć autobiografię do rozmiar [..]
Źródło ozkultura.pl

6

0   1

autobiografia


(auto- + biografia - gr. bíos ‘¿ycie’ i gráphein ‘pisaæ’) lit. utwór literacki, opisuj±cy ¿ycie jego autora.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0   2

autobiografia


(1.1) własnoręcznie napisany swój życiorys; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Polityk rozważał napisanie autobiografii.'' | (1.1) pamiętnik | autobiograficzny | biografia | [..]
Źródło pl.wiktionary.org

8

0   2

autobiografia


Autobiografia [gr.], opis własnego życia; utwór literacki, którego fabuła, podporządkowana wymogom gatunku (np. dziennik literacki, pamiętnik, powieść autobiograficzna), jest świadectwem przeżyć autora, jego postawy i poglądów (…). Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych Źródło def [..]
Źródło ozkultura.pl

Dodaj znaczenie słowa autobiografia
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< auto autobus >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie