Definicja atest
Co znaczy atest? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa atest. Możesz również dodać swoją deninicję słowa atest

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

atest


Atest - dokument określający właściwości gotowego wyrobu lub materiału oraz potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami. Atesty wydawane są przez upoważnione do tego ins [..]
Źródło biomedical.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


(łac. attestatio – poświadczenie) świadectwo jakości przyznane przez odpowiednią komisję, instytucję стероиды цена
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


rzecz niezmiernej wagi! Nale¿y w miarê mo¿no¶ci (g³ównie finansowych) u¿ywaæ tylko sprzêtu atestowanego. Atestów udziela - wykonuj±c badania sprzêtu wed³ug ¶ci¶le okre¶lonych norm - organizacja UIAA ( [..]
Źródło sktj.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


) przez UIAA (zob
Źródło sktj.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


teoretycy twierdz±, ¿e wszystko powinno posiadaæ akceptacjê Wysokiej Komisji i spe³niaæ ogólnogalaktyczne standardy, ale tak naprawdê atesty s± niezbêdne tylko dla sprzêtu, od którego zale¿y nasze ¿ycie. Prawo jeszcze nie zabrania uszycia sobie kombinezonu (por. dziergactwo).
Źródło kktj.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


(³c. atestari ‘za¶wiadczaæ’) ekon. dokument po¶wiadczaj±cy jako¶æ towaru lub zgodno¶æ jego produkcji ze ¶cis³ymi normami; atestowaæ - sprawdzaæ jako¶æ produktu lub kontrolowaæ w³a¶ciwe wykorzystywanie [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


«dokument stwierdzający, że dany produkt spełnia obowiązujące normy i może być dopuszczony do sprzedaży»
Źródło sjp.pwn.pl

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atest


(1.1) dokument poświadczający, zaświadczający | (1.2) wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości wyrobów dokument potwierdzający zgodność wykonania produktu z normami; | (1.1) {{od [..]
Źródło pl.wiktionary.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atest


Atest - dokument określający właściwości gotowego wyrobu lub materiału oraz potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami. Atesty wydawane są przez upoważnione do tego ins [..]
Źródło e-zdrowie.info

<< atencja atetoza >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie