Definicja artefakt
Co znaczy artefakt? Tutaj znajdziesz 19 definicję słowa artefakt. Możesz również dodać swoją deninicję słowa artefakt

1

2   0

artefakt


1. «coś, co jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej pracy w odróżnieniu od wytworów natury»
Źródło sjp.pwn.pl

2

1   0

artefakt


(1.1) przedmiot wykonany ludzką ręką; | (1.2) struktura lub własność, która nie pojawiła się naturalnie w badanym zjawisku, ale jako rezultat oddziaływania zewnętrznego lub błędu pom [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

1   0

artefakt


(1.1) artefakt | (1) das Artefakt, Artefakt(e)s, Artefakt(e), Artefakt; Artefakte, Artefakte, Artefakten, Artefakte | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

4

1   0

artefakt


Artefakt (łac. ars - sztuka, technika) - przedmiot, zdarzenie itp. będące sztucznym wytworem, nieistniejące w naturze. więcej Stan na 22.12.2013 r. Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Artefakt" w Wikipedii Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikac [..]
Źródło ozkultura.pl

5

1   0

artefakt


Błąd w wyświetlanym obrazie pojawiający się na skutek nieprawidłowej pracy karty graficznej. Artefakty mogą pojawiać się m.in. w urządzeniach, które zostały podkręcone.
Źródło dziury.eu

6

1   0

artefakt


przedmiot magiczny, który daje posiadaczowi specjalne możliwości; są różne rodzaje artefaktów, a jednym z nich nich są Plany budowy Cudu Świata
Źródło t4.answers.travian.pl

7

0   0

artefakt


Artefakt (z łac. arte factum ‘sztuczny wytwór’) – fakt będący wynikiem działalności człowieka w przeciwieństwie do przyrody; w nauce o komunikowaniu nieistniejące w warunkach naturalnych zjawisko odkrywane w analizie zawartości, badaniach odbioru mediów itp. wskutek wadliwości narzędzi, próby, procedur badawczych lub wnioskowani [..]
Źródło ozkultura.pl

8

0   0

artefakt


Błąd w wyświetlanym obrazie pojawiający się na skutek nieprawidłowej pracy karty graficznej. Artefakty mogą pojawiać się m.in. w urządzeniach, które zostały podkręcone.
Źródło slownikkomputerowy.pl

9

0   0

artefakt


artefakt, artefakcie, artefaktach, artefaktami, artefaktem, artefaktom, artefaktowi, artefaktów, artefaktu, artefakty
Źródło synonimiczny.pl

10

0   0

artefakt


Przedmiot (sprzęt) używany do bójki (kastet, butelka itp.) Weźcie jakieś artefakty. Mieli artefakty i dlatego poszło tak szybko.
Źródło miejski.pl

11

0   0

artefakt


w przypadku kart graficznych pojêcia tego u¿ywa siê na okre¶lenie b³êdu w wy¶wietlanym na ekranie monitora obrazie. Artefakty mog± przyjmowaæ ró¿ne formy, losowo generowanych trójk±tów, [..]
Źródło pclab.pl

12

0   0

artefakt


Artefakt – w diagnostyce medycznej fragment obrazu nieodpowiadający żadnej strukturze anatomicznej. Może być skutkiem niedoskonałości technicznej aparatu diagnostycznego lub zakłócenia zewn [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

artefakt


W antropologii i socjologii kultury artefakt oznacza przejaw funkcjonowania danej kultury. Wyróżnić można: artefakty językowe (wszelkie obyczaje językowe, np. zwracanie się do siebie per "Pan/ [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0   0

artefakt


Artefakt – wada będąca skutkiem ubocznym zastosowania poszczególnych algorytmów komputerowego tworzenia lub przetwarzania mediów (np. obrazu, dźwięku), powstająca np. na skutek kompresji dan [..]
Źródło pl.wikipedia.org

15

0   0

artefakt


Artefakt – cenny i trudny do pozyskania przedmiot o potężnych mocach w subkulturze związanej z RPG, fantastyką – Fantasy i SF oraz grami komputerowymi. W fantasy zazwyczaj pochodzenia magiczne [..]
Źródło pl.wikipedia.org

16

0   0

artefakt


Artefakt – niepożądany czynnik, ujawniający się w trakcie empirycznych badań naukowych, zniekształcający przedmiot badań, wnoszący do badań element, który realnie nie istnieje; może być [..]
Źródło pl.wikipedia.org

17

0   0

artefakt


Artefakt (łac. arte factum – „stworzone przez sztukę, technikę; wyrób rzemieślniczy”) – struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu biologi [..]
Źródło pl.wikipedia.org

18

0   0

artefakt


Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych.
Źródło pl.wikipedia.org

19

0   0

artefakt


Artefakt (łac. arte factum 'sztucznie wykonane', ars narzędnik arte – sztuka, technika; factum od facio, facere 'czynić') – między innymi przedmiot, zdarzenie itp. będące sztucznym wytworem, [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa artefakt
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< woolen withstand >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie