Definicja armator
Co znaczy armator? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa armator. Możesz również dodać swoją deninicję słowa armator

1

0   0

armator


osoba, która przy użyciu własnego lub cudzego statku prowadzi działalność w środowisku morskim we własnym imieniu.
Źródło ekologia.pl

2

0   0

armator


(od łac. armatura – uzbrojenie) 1. konstrukcja podtrzymująca budowlę, rzeźbę 2. pomocnicze urządzenia zapewniające prawidłowe korzystanie z danego sprzętu
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

3

0   0

armator


osoba fizyczna lub prawna, b±d¼ inna jednostka organizacyjna nie posiadaj±ca osobowo¶ci prawnej eksploatuj±ca we w³asnym imieniu statek handlowy w³asny (lub bêd±cy w³asno¶ci±innej osoby).
Źródło broker-serwis.pl

4

0   0

armator


(³c.) 1. praw., mors. osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje w³asny lub wynajêty statek. 2. daw., mors. osoba uzbrajaj±ca statek na w³asny koszt.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0   0

armator


«osoba lub przedsiębiorstwo eksploatujące statek» • armatorski
Źródło sjp.pwn.pl

Dodaj znaczenie słowa armator
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< armata armatura >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie