Definicja apokalipsa
Co znaczy apokalipsa? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa apokalipsa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa apokalipsa

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apokalipsa


Apokalipsa – w judaizmie i chrześcijaństwie, opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych Apokalipsa – zespół muzyczny Apokalipsa – album muzyczny Wo [..]
Źródło pl.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apokalipsa


Apokalipsa – drugi album Wojciecha Jasińskiego, wydany w roku 1997 przez „Fundację im. Generała Sikorskiego – Kultura i Kosmos” w Jeleniej Górze. Kompozycje i aranżacje Wojciech Jasiński. Realizacja i [..]
Źródło pl.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apokalipsa


Apokalipsa (z gr. ἀποκάλυψις apokalypsis „odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie” od apokalýptein „odsłaniać, ujawniać”; apó „od” i kalýptein „zasłonić”) – w terminologii judaistycznej i chrześcijań [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

apokalipsa


gatunek literacki o rozbudowanej, mrocznej metaforyce (czyli zasobie metafor). Wa¿n± rolê odgrywaj± w nim wizje prorocze (czyli wyobra¿enia dotycz±ce przepowiadania przysz³o¶ci) oraz symbole dotycz±ce [..]
Źródło wiking.edu.pl

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

apokalipsa


apokalipsa, apokalips, apokalipsach, apokalipsami, apokalipsą, apokalipsę, apokalipsie, apokalipso, apokalipsom, apokalipsy
Źródło synonimiczny.pl

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

apokalipsa


(p.³c. apocalypsis z gr. apokálypsis ‘objawienie’) 1. religiozn. Apokalipsa - tytu³ ostatniej ksiêgi Nowego Testamentu. 2. objawienie, wizja, zw³. koñca ¶wiata; apokaliptyczny (gr. apokalyptikós) doty [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

apokalipsa


1. Apokalipsa «ostatnia księga Nowego Testamentu»
Źródło sjp.pwn.pl

8

0 Thumbs up   3 Thumbs down

apokalipsa


(gr. apokalypsis – objawienie) 1. ostatnia księga Nowego Testamentu, napisana przez św. Jana, zawierająca opis końca świata 2. utwór zawierający proroctwo dotyczące losów świata 3. przen. zagłada, kat [..]
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

apokalipsa


ostatnia księga, zamykająca Nowy Testament, zawiera proroctwa dotyczące rzeczy ostatecznych - eschatologicznych. Jej autorem jest św. Jan Ewangelista, stąd też nazywana jest Objawieniem (św. Jana). Po [..]
Źródło ministranci.archidiecezja.katowice.pl

<< apogeum apokopa >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie