Definicja apoenzym
Co znaczy apoenzym? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa apoenzym. Możesz również dodać swoją deninicję słowa apoenzym

1

0   0

apoenzym


cz??? bia?kowa enzymów, b?d?cych bia?kami z?o?onymi
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0   0

apoenzym


APOENZYM-bia³kowy sk³adnik enzymu, czynny dopiero po po³±czeniu ze sk³adnikiem niebia³kowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoisto¶ci enzymu, a czêsto tak¿e o rodzaju reakcji np. dekarboksylacjê i transaminacjê aminokwasów katalizuj± enzymy o ró¿nych apoenzymach i tych samych koenzymach.
Źródło alveo-akuna.pl

3

0   0

apoenzym


(gr. apó od + enzym - gr. en w i dzýme ‘zaczyn’) biochem. bia³kowy element enzymu, który uaktywnia siê po po³±czeniu z elementem niebia³kowym (koenzymem).
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0   0

apoenzym


«białkowy składnik enzymu»
Źródło sjp.pwn.pl

Dodaj znaczenie słowa apoenzym
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< apodyktyczny apoferrytyna >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie