Definicja apochromat
Co znaczy apochromat? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa apochromat. Możesz również dodać swoją deninicję słowa apochromat

1

0   0

apochromat


Układ optyczny (obiektywowy) eliminujący aberrację chromatyczną drugiego rzędu (wtórne widmo w ognisku promieni zielonych). Zbudowany jest z soczewek wykonanych z różnych gatunków szkła opty [..]
Źródło fotografuj.pl

2

0   0

apochromat


apochromat obiektyw apochromatyczny apoenzyme
Źródło itcmp.pwr.wroc.pl

3

0   0

apochromat


Obiektyw sk³adaj±cy siê z kilku soczewek o ró¿nych rodzajach szk³a maj±cy za zadanie korekcjê aberracji chromatycznej w stopniu na poziomie 5-10 razy lepszym ni¿ w achromacie. Dodatkowo w prz [..]
Źródło optyczne.pl

4

0   0

apochromat


(gr. apó od + gr. chróma, -atos ‘kolor’) fiz. uk³ad optyczny usuwaj±cy aberracjê chromatyczn± dla trzech d³ugo¶ci fal; stosowany w mikroskopach, teleskopach.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0   0

apochromat


«układ optyczny z usuniętą aberracją chromatyczną dla trzech barw»
Źródło sjp.pwn.pl

6

0   0

apochromat


Apochromat (z gr. apó – od, chrōma – barwa, chrōmatos – dopełniacz barwy, apochrōmatos – odbarwiony) – układ soczewek (np. obiektyw) złożony z co najmniej dwóch soczewek ze szkła o [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa apochromat
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< apocentrum apodyktyczny >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie