Definicja analogowy
Co znaczy analogowy? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa analogowy. Możesz również dodać swoją deninicję słowa analogowy

1

0   0

analogowy


zmieniajacy sie w sposób ciagly, mogacy przyjmowac w przedziale zmiennosci nieskonczenie wiele wartosci, reprezentowany za pomoca wielkosci fizycznych zmieniajacych sie w sposób ciagly. Wzmacnianie [..]
Źródło leksykony.interia.pl

2

0   0

analogowy


Mogący odwzorowywać wielkości fizyczne, które zmieniają się w sposób ciągły (a nie skokowy, cyfrowy). Przykłady zjawisk analogowych to: głos człowieka, wiatr, upływ czasu itp. Analogowe t [..]
Źródło dziury.eu

3

0   0

analogowy


Mogący odwzorowywać wielkości fizyczne, które zmieniają się w sposób ciągły (a nie skokowy, cyfrowy). Przykłady zjawisk analogowych to: głos człowieka, wiatr, upływ czasu itp. Analogowe techniki zapisu danych są znacznie bardziej podatne na zakłócenia niż cyfrowe, ponieważ jest nieskończenie wiele poziomów wartości, które mog [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl

4

0   0

analogowy


urz¹dzenie charakteryzuj¹ce siê ci¹g³¹ (p³ynn¹) zmian¹ odmierzanej wielkoœci. Przyk³adem mo¿e byæ termometr rtêciowy lub nakrêcany zegarek wskazówkowy.
Źródło gimklucze.pl

5

0   0

analogowy


Przestarzały, niemodny. - Widziałeś moją komórkę? - Analogowa, ziomuś.
Źródło miejski.pl

6

0   0

analogowy


(analog) tech., mat., fiz. maszyna a. - matematyczna maszyna obliczeniowa, która przez zbiór ró¿nych uk³adów (elektronicznych, optycznych, itp.) wyszukuje analogie pomiêdzy matematycznym opisem a wzorami fizycznymi dla procesów w niej zachodz±cych; komputer analogowy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0   0

analogowy


«wykorzystujący technikę analogową» • analogowo
Źródło sjp.pwn.pl


Dodaj znaczenie słowa analogowy
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< analogiczny anamneza >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie