Definicja analiza danych
Co znaczy analiza danych? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa analiza danych. Możesz również dodać swoją deninicję słowa analiza danych

1

4   1

analiza danych


Systematyczny opis i analiza danych oraz ich przepływu w systemie istniejącym lub projektowanym. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Analiza danych" w Słowniku Pojęć GUS Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: ANALIZA DANYCH Data aktualizacji: sobo [..]
Źródło ozkultura.pl

2

0   0

analiza danych


metody przegladu danych pod katem ich ujecia ω Ä bazie danych; stosuje sie dwa podstawowe podejscia: n o r m a l i z a c j e (Ä projektowanie wstepujace) i m o d e- l o w a n i e z w i a z k ...
Źródło leksykony.interia.pl

3

0   0

analiza danych


Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznac [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa analiza danych
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< bażant Bazarowicz >>