Definicja altruizm
Co znaczy altruizm? Tutaj znajdziesz 10 definicję słowa altruizm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa altruizm

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


(1.1) bezinteresowna chęć służenia innym ludziom, poświęcenia się ich sprawom; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Doktor Judym z „Ludzi bezdomnych” charakteryzuje się altruizmem.'' | ( [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


(...)  postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, przeciwstawna egoizmowi, w znaczeniu potocznym "miłość innych"; utrwalona postawa, w myśl której w przypadku kolizji dobra własnego z cudzym należy dążyć do realizacji dobra innego (człowieka); niekiedy także: rezygnowanie z uprawnień własnych (w całości lub w części) na rzecz ko [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


Altruizm - zachowanie ukierunkowane na bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym czynnikiem kształtowania a. u dzieci [..]
Źródło biomedical.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


Altruizm - zachowanie ukierunkowane na bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym czynnikiem kształtowania a. u dzieci [..]
Źródło e-zdrowie.info

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


(fr. altruisme, z łac. alter – drugi) bezinteresowne poświęcanie się dla innych, przeciwieństwo EGOIZMU
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


postawa wyrażająca się w bezinteresownej trosce o dobro innych ludzi, w postępowaniu nie kierującym się własnym interesem, przeciwieństwo egoizmu.
Źródło filozofia.wyklady.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


altruizm, altruizmach, altruizmami, altruizmem, altruizmie, altruizmom, altruizmowi, altruizmów, altruizmu, altruizmy
Źródło synonimiczny.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


(³c. alter ‘inny, drugi’) postawa charakteryzuj±ca siê kierowaniem siê w swych dzia³aniach dobrem innych, czêsto z po¶wiêceniem w³asnych interesów; przeciwieñstwo egoizmu; n.os. altruista. [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


«kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń» • altruistyczny • altruistycznie • altruista • altruistka
Źródło sjp.pwn.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

altruizm


Altruizm (fr. altruisme, od łacińskiego rdzenia alter – inny, drugi) – zachowanie polegające na działaniu na korzyść innych. Polega ono na dobrowolnym ponoszeniu pewnych kosztów przez jednostkę na rze [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< altówka altymetr >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie