Definicja alfanumeryczny
Co znaczy alfanumeryczny? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa alfanumeryczny. Możesz również dodać swoją deninicję słowa alfanumeryczny

1

1   0

alfanumeryczny


dotyczacy liter i cyfr. Zob. tez dane alfanumeryczne, tryb znakowy.
Źródło leksykony.interia.pl

2

1   0

alfanumeryczny


Zawierający litery alfabetu lub liczby (albo jedne i drugie) oraz czasami znak odstępu (spację) - np. abc123456.
Źródło dziury.eu

3

1   0

alfanumeryczny


Zawierający litery alfabetu lub liczby (albo jedne i drugie) oraz czasami znak odstępu (spację) - np. abc123456.
Źródło slownikkomputerowy.pl

4

0   0

alfanumeryczny


alfabetyczno-numeryczny; odnosz¹cy siê do znaków alfabetu i cyfr; zdolny do wyœwietlania ich lub drukowania; przymiotnik u¿ywany do okrežlania rodzaju klawiatur, monitorów (pracuj¹cych w trybie tekstowym), drukarek znakowych, itp.
Źródło infgeo.strefa.pl

5

0   0

alfanumeryczny


(gr. álpha + ³c. numerus ‘liczba’) infor. a. znak - literowo-cyfrowy sposób komunikacji komputera z u¿ytkownikiem.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0   0

alfanumeryczny


«zawierający lub wykorzystujący litery i cyfry»
Źródło sjp.pwn.pl

Dodaj znaczenie słowa alfanumeryczny
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< alfabet alfer >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie