Definicja akromegalia
Co znaczy akromegalia? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa akromegalia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akromegalia

1

0   0

akromegalia


Akromegalią nazywamy zespół objawów klinicznych wynikających z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Jest to rzadka choroba, występuje u około 60 osób na milion; kobiety chorują dwa r [..]
Źródło zdronet.pl

2

0   0

akromegalia


acromegalia choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (po zakończeniu okresu wzrostu) najczęściej przez czynny hormonalnie gruczolak przedniego płata przysadki. Charakteryzuje się [..]
Źródło life-plus.pl

3

0   0

akromegalia


choroba spowodowana w wiêkszo¶ci przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej prowadz±ca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrza³ym. Jej odpowiednikiem wy­stêpuj±cym w wieku dzieciêcym jest gigan-tyzm. Choroba wywo³uje nasilenie ow³osienia cia³a, pogrubienie skóry i czêsto jej ciemniej­sze zabarwienie. Wz [..]
Źródło alveo-akuna.pl

4

0   0

akromegalia


akromegalia, akromegaliach, akromegaliami, akromegalią, akromegalie, akromegalię, akromegalii, akromegalij, akromegalio, akromegaliom
Źródło synonimiczny.pl

5

0   0

akromegalia


wet. Akromegalie f akromikria
Źródło karnet.up.wroc.pl

6

0   0

akromegalia


Choroba polegająca na podwyższeniu poziomu hormonu wzrostu w surowicy, nawet  po zakończeniu wzrostu zwierzęcia. Przyczyną najczęściej jest nadmiar progesteronu albo guz przysadki. Hormon wzrostu uwalniany jest głównie przez przysadkę mózgową (część gruczołową). Za większość efektów jego działania odpowiada produkowana gł [..]
Źródło e-lecznica.pl

7

0   0

akromegalia


(gr. ákron ‘wierzcho³ek, koñczyna’ + mégas, megálou ‘wielki’) med. d³ugotrwa³a choroba wywo³ana niekontrolowanym wydzielaniem hormonu wzrostu (somatotropiny)po okresie dojrzewania; pow [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

0   0

akromegalia


«choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu, objawiająca się przerostem tkanek i kości»
Źródło sjp.pwn.pl

9

0   0

akromegalia


Akromegalia (łac. acromegalia) – choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (somatotropiny) przez hormonalnie czynnego gruczolaka komórek kwasochłonnych przedniego płata przysad [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa akromegalia
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< akrofobia akronim >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie