Definicja akinezja
Co znaczy akinezja? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa akinezja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akinezja

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akinezja


(gr. akinesia – brak ruchu) 1. med. brak zdolności poruszania się lub jej upośledzenie 2. zool. nieruchomienie zwierząt w celach obronnych kevin m walsh
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akinezja


akinezja, akinezjach, akinezjami, akinezją, akinezje, akinezję, akinezji, akinezjo, akinezjom, akinezyj
Źródło synonimiczny.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akinezja


(gr. akinesía ‘brak ruchu’) 1. med. brak ruchów lub ich znaczne upo¶ledzenie wywo³ane uszkodzeniem obwodowego narz±du ruchu, zaburzenia w uk³adzie nerwowym lub na tle psych., np. a. w chorobie Parkins [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akinezja


, akineza 1. «niezdolność do wykonywania ruchów lub ich ograniczenie»
Źródło sjp.pwn.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akinezja


Akinezja, akineza – objaw chorobowy przejawiający się zubożeniem ruchowym lub całkowitym bezruchem. Występuje m.in. u chorych na chorobę Parkinsona. Szczególnie zauważalne jest w akinezji zubożenie ru [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< akcyza aklamacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie