Definicja agroturystyka
Co znaczy agroturystyka? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa agroturystyka. Możesz również dodać swoją deninicję słowa agroturystyka

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agroturystyka


(1.1) wypoczynek spędzany w chłopskim gospodarstwie, może być połączony z pracą w gospodarstwie; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | agroturystyczny
Źródło pl.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agroturystyka


obejmuje wszelkie formy aktywności turystycznej na terenach wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, rzemiosło ludowe, tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych. Szczególne formy turystyki na terenach wiejskich to agroturystyka, ekoturystyka, zwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. [..]
Źródło zarabiajnaturystyce.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agroturystyka


(agro- + turystyka - fr. touristique) turyst., roln. prowadzenie dzia³alno¶ci turyst. przez gospodarstwa rolne zapewniaj±ce noclegi, czêsto wraz z us³ugami gastronomicznymi i rekreacyjnymi; tak¿e dzia [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agroturystyka


«wypoczynek w gospodarstwach wiejskich, organizowany dla mieszkańców miast» • agroturystyczny • agroturysta • agroturystka
Źródło sjp.pwn.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agroturystyka


Agroturystyka – forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi. Ta forma turyst [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< agrotechnika aguti >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie