Definicja agregat
Co znaczy agregat? Tutaj znajdziesz 14 definicję słowa agregat. Możesz również dodać swoją deninicję słowa agregat

1

0   0

agregat


(1.1) , skupienie cząsteczek, produkt agregacji | (1.2) zbiór | (1.3) zespół różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonej pracy, stanowiących przez to je [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

agregat


agregaty [łac. aggregare ‘gromadzić’], ekon. wielkości makroekonomiczne złożone z różnorodnych cząstek należących do tej samej zmiennej klasyfikowanej wg nomenklatury ekonomicznej; przedstawiają one kategorie ekonomiczne składające się na obraz gospodarstwa narodowego jako całości; agregatami są: dochód narodowy, zatrudnienie, [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

agregat


Zbiór społeczny - agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, osoby z problemami ruchu, blondyni). Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii Źró [..]
Źródło ozkultura.pl

4

0   0

agregat


(aggregate) Ogólne okre¶lenie dowolnego pojêcia (klasy, kontenera, obiektu, ekstensji, grona, stanu, zbioru, tablicy, sekwencji, itd.), które mo¿e zawieraæ wiele czê¶ci sk³adowych.
Źródło ipipan.waw.pl

5

0   0

agregat


skupienie cz?steczek o ró?nym charakterze wi?za? wzajemnych
Źródło chemia.krzyzowki.info

6

0   0

agregat


(łac. aggregatus – przyłączony) zespół połączonych maszyn, wykonujących określoną pracę
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

7

0   0

agregat


agregat, agregacie, agregatach, agregatami, agregatem, agregatom, agregatowi, agregatów, agregatu, agregaty
Źródło synonimiczny.pl

8

0   0

agregat


Jest wynikiem procesu agregacji, przez jedną wartość okresla ogół mniejszych wartości jednostkowych np. PKB czy też ogólny poziom cen. źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Agregat_%28ekono [..]
Źródło symultana.org

9

0   0

agregat


panienka (mówi się też tak o fajnym facecie)
Źródło franekkimono.com

10

0   0

agregat


(³c. aggregatum od ³c. aggregare ‘po³±czyæ’) 1. skupienie, skupisko, zespó³. 2. tech. zespó³ ró¿nych maszyn wykonuj±cych okre¶lone zadanie. 3. miner. ziarniste lub naciekowe skupienia [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

11

0   0

agregat


1. «całość powstała przez złączenie niejednorodnych części»
Źródło sjp.pwn.pl

12

0   0

agregat


Agregat – całość powstała przez połączenie niejednorodnych części (przez agregację). agregat – w chemii i fizyce to skupienie cząsteczek agregaty Chaumiéagregat – w logice inaczej zb [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

agregat


Agregat – w technice to zespół różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonej pracy, stanowiących przez to jedno nowe urządzenie robocze, najczęściej we wspó [..]
Źródło pl.wikipedia.org

14

0   0

agregat


Agregat makroekonomiczny to suma wartości jednostkowych, np. PKB lub ogólny poziom cen. Agregat jest wynikiem procesu agregacji, czyli łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu uzyskania makro [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa agregat
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< agregacja agresja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie