Definicja UPOSAŻONY / UPRAWNIONY
Co znaczy UPOSAŻONY / UPRAWNIONY? Pod spodem znajdziesz znaczenie słowa UPOSAŻONY / UPRAWNIONY. Możesz również dodać swoją deninicję słowa UPOSAŻONY / UPRAWNIONY

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

UPOSAŻONY / UPRAWNIONY


(uprawniony, beneficjent) osoba wskazana w polisie, uprawniona do odbioru świadczenia lub odszkodowania.
Źródło jpubezpieczenia.pl
<< Kantor internetowy Aktuarialna matematyka >>