Definicja Studia trzeciego stopnia
Co znaczy Studia trzeciego stopnia? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa Studia trzeciego stopnia. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Studia trzeciego stopnia

1

0   0

Studia trzeciego stopnia


Poziom studiów trzeciego stopnia w ramach kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego uzgodniony przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe na ich posiedzeniu w Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu bolońskiego. Deskryptory studiów trzeciego w ramach kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego odp [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

2

0   0

Studia trzeciego stopnia


 studia doktoranckie, na które przyjmowani s± kandydaci posiadaj±cy tytu³ magistra albo tytu³ równorzêdny, umo¿liwiaj±ce uzyskanie zaawansowanej wiedzy w okre¶lonej dziedzinie lub dyscyplin [..]
Źródło serwisprawa.pl

Dodaj znaczenie słowa Studia trzeciego stopnia
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Przedsiębiorstwo społeczne Szkoła >>