Definicja RGB
Co znaczy RGB? Tutaj znajdziesz 22 definicję słowa RGB. Możesz również dodać swoją deninicję słowa RGB

1

0   0

RGB


(1.1) = '''R'''ed, '''G'''reen, '''B'''lue → czerwony, zielony, niebieski ''(jeden z modeli przestrzeni barw)''; | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

RGB


Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "model barw addytywnych, zapisany przy użyciu trzech barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej (od ang. red, green, blue), służący do przedstawiania obrazów na ekranie monitora (addytywne mieszanie fal promieniowania świetlnego)." Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska Rodzaj słownika: S [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0   0

RGB


Model kolorów tworz±cy obraz przy pomocy ¶wiate³ 3 barw podstawowych: czerwonej (Red), zielonej (Green) oraz niebieskiej (Blue). Model RGB pos³uguje siê tzw. addytywnym mieszaniem barw i istniej [..]
Źródło novel.net.pl

4

0   0

RGB


RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Owy skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw trzech addytywnych kolorów podstawowych - czerwonego (red), zieloneg [..]
Źródło digitalizacja.nimoz.pl

5

0   0

RGB


tryb graficzny, w którym barwy piksli sa uzyskiwane z dozowania intensywnosci trzech podstawowych kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Źródło leksykony.interia.pl

6

0   0

RGB


(Red - czerwony, Green - zielony, Blue - błękitny) | podstawowe barwy postrzegane przez ludzkie oko, tworzące addytywny model barw. Poprzez mieszanie trzech podstawowych składników światła kolo [..]
Źródło dziury.eu

7

0   0

RGB


(skrót od RED - czerwony, GREEN - zielony, BLUE - niebieski) - model barw pozwalaj¹cy na uzyskiwanie nowych kolorów za pomoc¹ mieszania ze sob¹ odpowiedniej intensywnoœci trzech barw podstawowyc [..]
Źródło ssi.private.pl

8

0   0

RGB


System reprezentowania barw wyświetlanych na ekranie monitora. Te trzy podstawowe kolory łączone w różnych proporcjach dać mogą w wyniku dowolną barwę widzialnego spektrum. Poziom nasycenia każdego z trzech kolorów R, G i B reprezentowany jest przez liczbę od 0 do 255 (czyli jeden bajt). Możliwych do wygenerowania kolorów RGB jest zat [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl

9

0   0

RGB


(ang. Red Green Blue) sposób przedstawiania kolorów za pomoc¹ mieszania barw podstawowych: czerwonej (ang. red), zielonej (ang. green) i niebieskiej (ang. blue). Stuprocentowe nasycenie wszystkich [..]
Źródło gimklucze.pl

10

0   0

RGB


sposób opisywania kolorów polegaj±cy na podawaniu natê¿enia trzech czystych barw podstawowych - czerwonego (red), zielonego (green) i niebieskiego (blue) w ¶wietle o okre¶lonej barwie podstawow [..]
Źródło atel.com.pl

11

0   0

RGB


jeden z modeli przestrzeni barw; składa się z barw: czerwonej, zielonej i czarnej; jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka; z połączenia barw RGB w dowolnych ko [..]
Źródło openprint.pl

12

0   0

RGB


(Red, Green i Blue) - czerwony, zielony i niebieski) to system kolorów wykorzystywany w sprzęcie video, jak np. monitory komputerowe lub ekrany telewizyjne. Technologie obrazowania tego typu wykorzy [..]
Źródło sklepoki.com.pl

13

0   0

RGB


najpopularniejszy sposób zapisu barwy punktu (piksela). Kolor ten określa się poprzez zdefiniowanie nasycenia trzech składowych koloru: składowej czerwonej (Red), zielonej (Green) i niebieskiej ( [..]
Źródło nova-druk.pl

14

0   0

RGB


Przestrzeń kolorów RGB jest stosowana do definiowania barw w grafice ekranowej (monitory komputerów, telewizory, aparaty, skanery). W systemach RGB (od angielskich nazw Red, Green, Blue) każdy kol [..]
Źródło mavil.pl

15

0   0

RGB


RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B [..]
Źródło andrus.com.pl

16

0   0

RGB


[ang. Red Green Blue] ----- R E K L A M A ----- Widmo fal elektromagnetycznych o zakresie 380 – 780 nm, ze wzglêdu na wykorzystanie przez cz³owieka (w tym zakresie pracuje ludzkie oko), posiada wi [..]
Źródło optyczne.pl

17

0   0

RGB


(‹s.› ang. Red ‘czerwony’ + Green ‘zielony’ + Blue ‘b³êkitny’) tech. model z³o¿ony z trzech barw podstawowych postrzeganych przez oko ludzkie, stanowi±cy podstawê do okre¶lonego ich mieszania dla uzyskania dowolnej barwy.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

18

0   0

RGB


RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B [..]
Źródło pl.wikipedia.org

19

0   0

RGB


Przestrzeń kolorystyczna charakterystyczna dla ludzkiego oka oraz monitorów. Kolory powstają z addytywnego mieszania 3 podstawowych barw: czerwony, zielony, niebieski.
Diamond Druk - 1 października 2019

20

0   1

RGB

Źródło sagalara.com.pl

21

0   1

RGB


MODEL BARW; CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI WYKORZYSTYWANY DO UZYSKIWANIA INNYCH KOLORÓW
Źródło jotbe.pl

22

0   1

RGB


jeden z modeli przestrzeni barw. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R - red (czer­wonej), G - green (zielonej) i B - blue (niebieskiej), z których mo­del ten [..]
Źródło lediberg.com.pl


Dodaj znaczenie słowa RGB
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< Rf rial >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie