Definicja PODMIOT GOSPODARCZY
Co znaczy PODMIOT GOSPODARCZY? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa PODMIOT GOSPODARCZY. Możesz również dodać swoją deninicję słowa PODMIOT GOSPODARCZY

1

0   0

PODMIOT GOSPODARCZY


Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz s [..]
Źródło ozkultura.pl

2

0   0

PODMIOT GOSPODARCZY


techniczno-gospodarczy, techniczno-gospodarcza, techniczno-gospodarczą, techniczno-gospodarcze, techniczno-gospodarczego, techniczno-gospodarczej, techniczno-gospodarczemu, techniczno-gospodarczych, [..]
Źródło synonimiczny.pl

3

0   0

PODMIOT GOSPODARCZY


Podmiot gospodarczy – należy przez to rozumieć producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora albo instalatora;
Źródło ce-mark.pl

4

0   0

PODMIOT GOSPODARCZY


. Pojęcie to określone jest przede wszystkim w prawie publicznym. Określa każdego aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, niezależnie od formy organizacyjnej, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne.
Twój Stary - 23 lipca 2020


Dodaj znaczenie słowa PODMIOT GOSPODARCZY
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< PODCASTING PREKARIAT >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie