Definicja LPM
Co znaczy LPM? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa LPM. Możesz również dodać swoją deninicję słowa LPM

1

0   0

LPM


Skrót od wyra¿enia „lewy przycisk myszy”. W grach komputerowych wykorzystuj¹cych system sterowania oparty o klawiaturê i mysz, LPM najczêœciej pe³ni funkcjê przycisku „fire”, odpowiada [..]
Źródło gry-online.pl

2

0   0

LPM


(line per minute - linia na minutê) jednostka wydajnoœci drukarek wierszowych;
Źródło infgeo.strefa.pl

3

0   0

LPM


lewy przycisk myszy.
Źródło ubuntu-pomoc.org

4

0   0

LPM


Laura Paula Majek- znana polska influencerka posługująca się tym skrótem
Szymon - 25 maja 2020

Dodaj znaczenie słowa LPM
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< komputer osobisty MMO >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie