Definicja Jednoro¿ec
Co znaczy Jednoro¿ec? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa Jednoro¿ec. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Jednoro¿ec

1

0   0

Jednoro¿ec


³ac. Monoceros, dop. ³ac. Monocerotis, oznaczenie skrótowe: Mon Gwiazdozbiór le¿±cy na równiku niebieskim i w pasie Drogi Mlecznej. Odkrywca: J. Heweliusz (1690). W Polsce gwiazdozbiór nieba z [..]
Źródło nauka.money.pl

2

0   0

Jednoro¿ec


wyraz ten oznacza silne zwierzê o jednym rogu. Jest to t³umaczenie grec. wyrazu monokeros. W hebr. oznacza³o podobno silnego bawo³u, zwierzê podobne do wymar³ego ju¿ w XVI wieku polskiego tura, [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

Dodaj znaczenie słowa Jednoro¿ec
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< JD ksiê¿yc >>