Definicja HED
Co znaczy HED? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa HED. Możesz również dodać swoją deninicję słowa HED

1

0   0

HED


Grupa meteorytów obejmuj¹ca trzy œciœle powi¹zane klasy achondrytów (howardyty, eukryty, diogenity – st¹d skrót HED), które sk³adem przypominaj¹ ziemsk¹ ska³ê magmow¹. Sk³ad izotopow [..]
Źródło woreczko.pl

2

0   0

HED


Głowa (j.ang) -Masz coś na hedzie, jakiś paproch \-patrz tą, co ma na hedzie hahah
Źródło miejski.pl

3

0   0

HED


Koszalińska mafia której siedziba znajduje sie w zespole przyrodniczo Krajobrazowym "Wąwozy Grabowe" w Koszalinie
Umieszczają tagi z napisem HED w miejscach publicznych.
Kicia kocia - 11 września 2019


Dodaj znaczenie słowa HED
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< AOA impakt >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie