Definicja Betsaida
Co znaczy Betsaida? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa Betsaida. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Betsaida

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betsaida


​(hebr., „dom rybaka”)
Źródło biblia.wiara.pl

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betsaida


(dom ryb, zapasów ¿ywno¶ci, my¶listwa) - by³y dwa miasta o tej nazwie: 1. Pochodzili z niej Filip, Andrzej i Piotr. Pan zgromi³ to miasto, bo nie reagowa³o nale¿ycie na Jego naukê i czyny. Miasto to l [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betsaida


rybacka osada na pó³nocnym brzegu Jeziora Galilejskiego, w pobli¿u Jordanu. Miejscowo¶æ, sk±d pochodzili Filip, Andrzej i Piotr, uczniowie Jezusa. Tu Jezus przywróci) wzrok niewidomemu, tu te¿ naucza) [..]
Źródło biblia.info.pl
<< Beer-Szeba Cielec >>