Definicja Aktuarialna matematyka
Co znaczy Aktuarialna matematyka? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa Aktuarialna matematyka. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Aktuarialna matematyka

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktuarialna matematyka


dzia³ matematyki zajmuj±cy siê zastosowaniem regu³ matematycznych w celu wypracowania racjonalnych zasad dzia³ania towarzystw ubezpieczeniowych w dziedzinie kalkulacji wysoko¶ci sk³adek, wyznaczania r [..]
Źródło bankubezpieczen.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktuarialna matematyka


Dział matematyki zajmujący się zastosowaniem reguł matematycznych w celu wypracowania racjonalnych zasad działania towarzystw ubezpieczeniowych w dziedzinie kalkulacji wysokości składek, wyznaczania rezerw finansowych, reguły tworzenia funduszy emerytalnych, reasekuracją itp.
Źródło nobledavid.pl
<< UPOSAŻONY / UPRAWNIONY Makler ubezpieczeniowy >>